keimei.moe-nifty.com > Screenshotz

JNR 39682 (1)

JNR 39682 (1)

2010/09/29

TS2009

JNR class 9600 number 39682, Yukuhashi engine depot Kyushu,

JNR 39682 2-8-0 Kyushu - kuid:438196:1666
JNR 39682 2-8-0 tender - kuid:438196:1665

JNR9600 main bogey Black - kuid:438196:1600